4-با کاروان حسینی علیهم السلام

 

با توجه به اين که هر محبوبي در محبت خودش حاضر است، فرمودند:

حضرت سید الشهداء«قتيل العبرات» است. يعني خود وجود امام حسين عليه السلام در همان اشکي که براي ايشان ريخته مي شود، حضور دارد.