3- با کاروان حسینی علیهم السلام

 

در روايات هست که حضرت فاطمه سلام الله عليها براي زائرين امام حسين عليه السلام استغفار مي فرمايند. با عنايت به اين روايات، موقع زيارت حضرت اباعبدالله، بي بي سلام الله عليها را هم حاضر بدانيد. 
شرط ارزش يافتن هر عملي معرفت است، اگر ما توجه داشته باشيم که در هنگام زيارت اباعبدالله سلام الله عليه حضرت فاطمه سلام الله عليها برايمان استغفار مي کنند مي توانيم بهره بيشتري ببريم.