به مناسبت روز عرفه وعيد قربان( ٣ )

 

همان طور كه حضور در كنار بيت الله خصوصا در"ايام معلومات"، شخص را حاجى مى كند، حضور دركنار ولي الله نيز شخص را ولايى مى كند؛ دركنار وجود مبارك هر كدام از معصومين، شخص رنگ و بوى او را بخود مى گيرد؛
لذا: بهترين ايام براى حسينى شدن، روز عرفه، وايام محرم و روز عاشوراست؛ والحمد لله رب العالمين.