مژده  ی ظهور امام زمان علیه السّلام

 

گل قالیِ پهن شدن زمین از زیر کعبه (دحوالارض)، مژده  ی ظهور امام زمان علیه السّلام در آن روز است. شاید تعلیل و تحلیل این واقعه این چنین باشد که: 
حقیقت هر خیری از جمله حقیقت کعبه در هر زمانی، حقیقت امام آن زمان است؛ 
لذا:گسترش زمین از زیر کعبه در واقع، گسترش حضور و در نهایت ظهور حقیقت کعبه در عالم طبیعت و زمین است؛ به همین دلیل در روزهایی که مژده ی ظهور در آن روزها وارد شده مانند: «روز جمعه؛ روز عاشورا؛ روز اول نوروز و تحویل سال» به شرط متذکر و متوجه بودن، حضور مبارک ایشان به وضوح احساس و وجدان می شود.
والحمدللّه ربّ العالمین