در ساعات قبل و اوقات تحویل سال و ساعاتی بعد از آن

 

بسم الله الرحمن الرحیم 
صلی الله علیک یا ولی العصر ادرکنا 

در ساعات قبل و اوقات تحویل سال و ساعاتی بعد از آن  ، حضور مهربان سکینه بخش  عالم گیر و جود مبارک امام زمان علیه السلام به تفضل آن  حضرت، وجدان می شود؛ در آن  موقع  سیر و سیراب کردن خود از آن  و محو کردن خود در آن ، افضل اعمال است.