عیدانه لحظات نورانی و مبارک تحویل سال

مقاطع زمانی ؛ مانند: صبح ؛ ظهر؛ عصر؛ غروب ؛ مغرب ؛ نیمه شب؛ سحر؛و یا اوقات سفارش شده؛ مانند: شب و روز جمعه؛ اول و آخر هر ماه؛ ایام و لیالی رجب ، شعبان ،و رمضان؛ و بالاخره موقع تحویل سال مانند امواج  روی دریا هستند که سوار روی آنها، بی مشقت و تکلف دست و پا زدن ، موج سوار را بسرعت و شدت به پیش می برد ؛و شرط کلیدی در این بهره مندی توجه به حقیقت حاضر در زمان و وقت و عصر است که وجود مبارک ولی عصر و امام زمان علیه السلام  است که حقیقت برکت الهیه است: السلام علیک یا وقایه الله و برکته(زیارت ال یس).