به مناسبت روز عرفه وعيد قربان ۱

به مناسبت روز عرفه وعيد قربان ۱

نسُک: پرستش، قربانی
مناسک: جمع مَنسک، پرستیدن، قربانگاه


امام صادق علیه السلام فرمودند: روز نهم ذی حجه، حضرت جبرائیل علیه السلام به حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمودند: 

"یا ابراهیم، اِعتَرِف بِذنبِکَ و اَعرف مناسِکَک": 

"در این بیابان و امروز به گناهانت اعتراف کرده و عباداتت را که باید به جای آوری، بشناس و قربانگاهت را شناسایی کن" (علل الشرایع ۲: ۴۳۶) 

و چنین است که آن صحرا، صحرای عرفات و آن روز، روز عرفه شد؛ روز قبل از روز قربان و عید قربان.

و قربان شدن نشانه ی شدت تعلق خاطر و عاشقی است؛ الله اکبر! بابی اَنت و اُمّی یا ابا عبدالله! كه سیدالشهدایی!