دحوالارض

 

دحوالارض به معنی گسترش زمین از زیر کعبه است، یعنی به عنایت آن حقیقت الاهیه که در کعبه لحاظ شده؛ زمین از زیر کعبه گسترش پیدا کرده است.

با توجه به تعبیری که در روایات وجود دارد حقیقت کعبه وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام هستند.
 
اگر ما خواسته باشیم با این گسترش، خودمان هم گسترده بشویم، یک راهش این است که آدم خودش را با کعبه یکی کند، توجه کند و با آن حقیقت کعبه، خودش را یکی کند.