ای مردمان

 

ای مردمان
حقیقت این است که او امتحانی برای غیر خود (دیگران)؛ سترگ ترین راهنما و راهبر؛ و بزرگترین نشانه (از خدای متعال)؛ و پیشوای هدایت، و دست آویز ناگسستنی (عروة الوثقی) می باشد.

ای مردمان
حقیقت این است که «علی» به همراه حق و حق به همراه «علی» و بر زبان اوست (یعنی: حق همان «علی» و کردار و کلام اوست).

ای مردمان
حقیقت این است که این «علی» است که تقسیم کننده آتش است (یعنی: او دوزخیان را تعیین می کند؛ لذا:) هیچ دوستی از او درون آتش نشده، و هیچ دشمنی از او، از آن نجات نخواهد یافت. و هم او است که تقسیم کننده بهشت نیز هست.

 

و ذره از زیاد:
حقیقت الهیه همان معنای اسم احد و واحد الهی است؛ لذا:«  یصدق بعضه بعضا »؛ ( نهج البلاغة : ط۱۸)می باشد ؛ اعوجاج و نا هماهنگی در  آن مجموعه نیست ؛
 و همچنین است صدها مناقب صاحب ان مقام نورانی بلاتعین؛ منشور هزار و یک رنگ اسماء الهی؛ یعنی: مولای ما غلامان ؛ امیر مومنان علی مرتضی علیه و آله السلام که همدیگر را تایید و تصدیق و تبیین می کنند.

حدیث فوق شاهدی بر این معنا ، در رابطه با حدیث کوتاه دیگری است که آن را اخیرا اورده و «کمی از زیاد » توضیح داده شد.