نکته های علوی26

عنوان

 

خلاصه اینکه: محب صادق امیرالمؤمنین، ایشان را در تمام مظاهر شریفشان دوست داشته و نسبت به تمام آنها اشتیاق دارد، و دشمنان ایشان را در تمام مظاهر پلیدشان دشمن داشته و نسبت به آنها اشمئزاز دارد.

لذا آن که می گوید "یا علی"، ولی از زشتی ها -در هر صورتی که باشد- نفرت نمی کند و مشمئز نمی شود، یا احمق و جاهل است، یا ریاکار و منافق و مغرض، و عملاً ولایت هوای نفس خودش را دارد و در ولایت هوای نفس خودش -که مرتبه ای از شیطان است- دارد زندگی می کند.

"یا حیّ و یا قیوم برحمتک أستغیث فأغثنی و لا تکلنی الی نفسی طرفة عیناً و أصلح لی شأنی کله"؛ (دعای منسوب به ساحت مقدسه صدیقه طاهره؛ حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در مهج الدعوات: ۵؛ که بعضی از بزرگان آن را ورد زبان خود کرده و بهره ها از آن برده اند؛ چرا که آن تمنای در آمدن به ولایت الهیه به شفاعت آن علیا حضرت است).