نکته های علوی 16

 

"السلام علیک یا امین الله"

هر کسی به اندازه ای که نسبت به کسی احساس اعتماد و امانت داشته باشد، از اسرار خودش، از داشته های خودش به او می سپارد؛ چون می داند که خیانت نمی کند.

امین الله بودن برای وجود مبارک ایشان نشانه و بیان از این امر است که معظم له امانتدار صادق و مورد اعتماد خدای متعال هستند.

خدای متعال امیرالمؤمنین را امین خودش قرار داده؛ چون در وجود مبارک ایشان جایی نیست الا در آن وفای به خدای متعال است، صداقت نسبت به خدای متعال است؛ لذا خدای متعال هر چه دارد از حسن و کمال و جمال و جلال و مجد و عظمت و حقایق و معارف و علوم و اسرار، در وجود مبارک ایشان به ودیعت گذاشته اند.