نکته های علوی 6

آنچه را که عرض شد، در زیارت ششم امیر المومنین علیه السلام، در زیارت ایشان، از زبان و بیان امام صادق علیه السلام، بشنویم:      

"السلام علیک یا رسول الله"
زائر خطاب به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه عرض می کند: "السلام علیک یا رسول الله"، در حالی که در برابر زائر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله نیستند! در واقع زائر شهادت می دهد به اینکه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه همان نفس نفیس رسول الله هستند.

"السلام علیک یا صفوة الله"
آن حقیقت خالص الهی وجود مقدس امیرالمؤمنین سلام الله علیه است.

السلام علی من اصطفاه الله و اختصه"
امیرالمؤمنین فصل عاشقی خدای متعال است، برگزیده ی خدای متعال و رسولش است. آن کسی است که "واختاره من بریته".

"السلام علیک یا امیرالمؤمنین"
زائر عرض می کند: آقا! شما امیرالمؤمنین هستید؛ یعنی شما به مؤمنین علم و معرفت می خورانید، به جانشان می نشانید، به قلبشان وارد می کنید.