نکته های علوی  3

 

پس:

به این ترتیب اصل همه ی خوبی ها و زیبایی ها از آنِ حبیب علی الاطلاق خدای متعال محمّد مصطفی است صلی الله علیه و آله و سلم.

و به دلالت آیه و واقعه ی مباهله، امیرالمؤمنین نفس نفیس رسول الله هستند، صلوات الله علیهما و آلهما؛ در واقع خدای متعال این نسبت را تعیین فرموده اند: "قل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و أنفسنا و أنفسکم"؛ (آل عمران: ۶۱)؛ به این ترتیب وقتی آن کمال و جلال و مجد و عظمت متعلق بوده باشد به مقام نورانی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پس همه ی آنها به نفس نفیس ایشان؛ یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه تعلق دارد؛ مگر آنچه که با دلیل از این دایره خارج شده باشد؛ مانند: اوليت، و نبوت.

به این ترتیب است كه همه ی خوب ها و خوبان الهی در ولایت امیرالمؤمنین مي باشند: وجودشان از وجود ایشان، موجود شدنشان به ولایت ایشان؛ لذا: آنان اولاً امیرالمومنین هستند، بعد خودشان، صلوات الله و سلامه علیه و علیهم.