نائل شدن به ولایت امیرالمؤمنین عليه السّلام

 

كلام آخر جواب سؤالى است بى‏ جواب كه داغ و دغدغه دل هاى آخرت و عاقبت طلب است:

چگونه مى ‏توان به ولايت اميرالمؤمنين عليه السّلام نائل شد؟
چگونه مى‏ توان از آنِ او شد پس آنگاه به گردانيدن او به گردش بود؛ به گرديدن او به گِرد او گشت؛ 
ولايت او را يافت و از مواليان او گرديد؟ و آنك در او و با او و براى او بود؟

سالها پيش از اين، اين را از بزرگى، پيش از مرگش پرسيدم، فرمود: 
«ولايت اميرالمؤمنين، از آنِ اوست، لذا از خود ايشان بايد تقاضا و تمنّاى آن را داشت». رحمةُ الله عليه رحمةً واسعةً.

«در خانه اگر كس است، يك حرف بس است»
الحمد لله اوّلاً و آخراً