كتاب و عترت

 

حضرتش زبانِ به وحى ناطقِ نازنينِ خود را در ابلاغ امر الهى مى ‏گشايند. دوباره دو ارزنده ‏ترين بازمانده از خود را معرفى مى ‏نمايند؛ كتاب الله و عترت رسول الله و سپس مى ‏فرمايند:

«مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ فَهذا عَلِىٌّ مَوْلاهُ.»
«بر هر كس كه من مالك و مَلِك (صاحب و سلطان) هستم پس اين علىّ است كه مالك و مَلِك است.»

پس: كتاب و عترت جلوه جمال و جلال رسول الله ‏اند و اميرالمؤمنين، جامع آن دو. و لذا افضل از هر دو.