ولايت امير المؤمنين عليه السّلام

 

به هنگام بازگشت به دستور حضرتش رفته‏ گان به برگشت و مانده‏ گان به شتاب امر مى ‏شوند و همگان در محل و موقع غدير خم گرد مى ‏آيند.

امر اكيد خداى متعال در ابلاغ امر امارت و ولايت امير المؤمنين عليه السّلام نازل مى‏ شود:

﴿يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ﴾ (مائده/67)
﴿اى پيامبر آنچه را كه از پروردگارت (در مورد علىّ عليه السّلام) نازل شده ابلاغ فرما كه اگر نكنى، رسالت او را نرسانده‏ اى (دين خداى متعال را ابلاغ نكرده‏ اى)﴾

پس: امر امارت و ولايت اميرالمؤمنين، حقيقت و معنا و باطن دين است كه بدون معرفت و سرسپردگى به آن اسلام بجز اسمى و قرآن بجز رسمى بيش نيست و لذا هيچ نيست.