دو بازمانده‏ رسول الله صلى الله عليه و عليهم أجمعين

 

در سال دهم هجرى، رسول اكرم صلى الله عليه و آله دستورِ فراخوانىِ همه مسلمينِ مستطيع را به حج دادند. دهها هزار نفر اجابت كردند و در التزام ركاب مبارك حضرتش به حج مشرّف شدند.

آن حضرت در آن سفر، حج را در جامع‏ ترين صورتش، به همگان تعليم فرمودند. در منا، در عيد قربان، دو ارزنده‏ ترين بازمانده از خود را كه جايگزين و جاى نشين حضرتش مى‏ باشند، معرفى فرمودند: كتاب الله و عترت رسول الله صلى الله عليه و عليهم أجمعين. 

دو بازمانده‏ اى كه سابقاً بارها از آنان ياد كرده و سفارش رعايت اين دو امانت را به عنوان جايگزين و جاى نشين خود به مردم فرموده بودند.
خلاء فجيع فقدان ايشان به دو جلوه از ايشان شايد پر شود: كتاب الله و عترت رسول الله صلى الله عليه و عليهم أجمعين.