نائل شدن به ولایت امیرالمؤمنین عليه السّلام

  كلام آخر جواب سؤالى است بى‏ جواب كه داغ و دغدغه دل هاى آخرت و عاقبت طلب است: چگونه مى ‏توان به ولايت اميرالمؤمنين عليه السّلام نائل شد؟ چگونه مى‏ توان از آنِ او شد پس آنگاه به گردانيدن او به گردش بود؛ به گرديدن او به گِرد او گشت؛  ولايت او را يافت و از مواليان او گرديد؟ و آنك در او و با او و براى او …
ادامه مطلب

معناى ديگر اكمال دين

  معناى ديگر اكمال دين به ولايت اميرالمؤمنين عليه السّلام، و رسيدن به رضايت الهى در اداى آيين به وسيله آن، اين است كه:  ترديدى نيست كه فعل الهى، مرضىّ اوست و لذا افعال ولىّ او يعنى وجود مبارك رسول الله و اميرالمؤمنين صلوات الله عليهما و آلهما كه فاعل به او هستند نيز بهمان سان؛ و لذا خواهان رضايت الهى بايد قبول ولايت (مالكيت و مَلِكيت: صاحب بودن و …
ادامه مطلب

ولايت امير المؤمنين عليه السّلام

  به هنگام بازگشت به دستور حضرتش رفته‏ گان به برگشت و مانده‏ گان به شتاب امر مى ‏شوند و همگان در محل و موقع غدير خم گرد مى ‏آيند. امر اكيد خداى متعال در ابلاغ امر امارت و ولايت امير المؤمنين عليه السّلام نازل مى‏ شود: ﴿يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ﴾ (مائده/67) ﴿اى پيامبر آنچه را كه از …
ادامه مطلب