چاره هایی در مورد وسعت رزق

  چاره هایی در مورد وسعت رزق: خواندن نماز های یومیه در اول وقت و با کیفیت، حتی نماز صبح. بیدار بودن در بین الطلوعین و مشغول به تعقیبات نماز و قرائت قرآن بعد از نماز . داشتن حُسن خلق استغفار (بطور جدی ؛نه لقلق زبان) ۱۱۰بار قبل از اذان صبح(حتی الامکان) ۲۱۲بار صلوات قبل از اذان صبح(حتی الامکان) جلب رضایت و دعای پدر و مادر تأدیه حق الناس دو …
ادامه مطلب

چاره هایی در مورد وسعت رزق

چاره هایی در مورد وسعت رزق: خواندن نماز های یومیه در اول وقت، حتی نماز صبح. بیدار بودن در بین الطلوعین و مشغول به تعقیبات نماز و قرائت قرآن بعد از نماز . داشتن حُسن خلق استغفار (بطور جدی ؛نه لقلق زبان) ۱۱۰بار قبل از اذان صبح(حتی الامکان) ۲۱۲بار صلوات قبل از اذان صبح(حتی الامکان) جلب رضایت و دعای پدر و مادر تأدیه حق الناس دو رکعت نماز وتیره که …
ادامه مطلب