نکته 59

  با نکته 59 که عدد نام مبارک « مهدی» است ،سلسله نکته های قرآنی را به پایان می بریم ؛ ولی حکایت همچنان باقی است؛ با دعا و تمنای توفیق گفتن از نکته های علوی از درگاه حق تعالی، در ماه حج و غدیر؛ سایه تان مستدام، و عمرتان با برکت.
ادامه مطلب

نکته های قرآنی  59

مشکل ما، بلکه مشکل همه در رسیدن به آن نقطه ی عالی ،  در مسیر تعالی، تربیت، معرفت، ولایت وسپس رسیدن به آن نقطه ی اعلا در هرکدام ، منیت ماست. آن حجابی که مانع از توجه و تذکر به آن حقیقت الهیه در ماست، تن ما نیست، من ماست؛ منیت ماست. و از الطاف الهیه در نزول قرآن و خود قرآن این است: وقتی آن «من» با قرآن مواجه …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 58

لذا کافی است کسی قرآن را باز کند و فارغ البال، با ذهن خالی، و در حال حضور محبت در سینه ، به قرآن نگاه کند،  ویا آنرا در دست گرفته تا آنرا لمس کرده ویا به تعبیر خود قران مجید  آنرامس( به تشدید س) کند،که رفتاری شدیدتر از لمس کردن است؛ سودن ،بعد اجازه بدهد که این انواری که از قرآن تلألو می کنند به صورت و سینه و …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 57

اگر شما با یک پدیده ی نورانی مثل قرآن مواجه شوید که پرده ای مادی روی آن کشیده شده، درست است که آن پرده حجاب است ولی مانع از ظهور آن نور نیست؛ لذا برای بهره مندی از قرآن می توانید آن را قرائت و تلاوت کنید، می توانید آن را لمس کنید، اما این هم هست: می توانید آن را نگاه کنید و آن انوار با شما تلاقی کنند. …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 56

  در واقعه ی ولادت حضرت امیر سلام الله علیه وقتی والده ی مکرمه ی ایشان از کعبه بیرون تشریف آوردند و قنداقه ی ایشان را به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دادند، وجود مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در آغوش رسول الله شروع کردند به خواندن قرآن؛ قرآنی که هنوز ظاهراً نازل نشده بود!  این واقعه یعنی: باطن کعبه ، امیرالمؤمنین است و باطن امیرالمؤمنین …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 55

  عبارات و کلمات، در واقع از نقطه و خط تشکیل شده اند؛ حالا! فرموده اند: نقطه من هستم؛ یعنی: همان نقطه ی تحت باء که به تنهایی همه ی قرآن را واجد است. خط من هستم؛ یعنی: باء بدون نقطه، خط است، یک پاره خط است، آن خط هم من هستم. آن وقت تمام قرآن، از ابتدا تا انتها از همین نقطه و خط تشکیل شده است؛ لذا: " …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 54

  در روایت فرموده اند که: هر نقطه ی قرآن معنی دارد، حروف قرآن معنی دارند. این معنی داشتن، مثل معانی الفاظ در عرف انسانی نیست؛ بلکه منظور این است: همان معنا و حقیقتی که قرآن دارد، هر نقطه، هر حرف و هر خطی از آن هم حاوی همان معنا و واجد همان حقیقت است. به این ترتیب با لمس کردن قرآن، در حال حضور محبت در سینه، می شود …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی   53

  این حقیقتی است که لمس کردن قرآن، بیش از تلفظ قرآن در انتقال معنای قرآن به باطن انسان نقش دارد. یکی از راه های اینکه آدم به جایی برسد که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند: من دوست دارم هر مسلمانی سوره ی یاسین در دلش بوده باشد، یا اینکه فرموده اند: خدای متعال دلی را که قرآن در آن بوده باشد …
ادامه مطلب

نکته های قرآنی 52

به این ترتیب یکی از راه های فهم قرآن؛ یعنی واجد شدن آن حقیقت الهیه و اینکه آن حقیقت در باطن انسان حضور پیدا کند و دل آدم را پر کند این است: بعد از وضو و استعاذه و گفتن بسم الله الرّحمن الرّحیم، انگشتتان را بگذارید روی نقطه ی زیر باء بسم الله و تأمل کنید - روزهای متعدد و دفعات متعدد - بعد از مدتی احساس خواهید کرد …
ادامه مطلب

نکته های رمضانی 51

در ماه مبارک رمضان با توجه به کیفیت ایام و همین طور کیفیت عبادتی که در آن انجام شده  که آن عبارت است از روزه داشتن میباشد، خود صائم پاکِ پاکیزه می شود. ایامی که، عملی که حتی در آن نفس کشیدن عبادت است، خوابیدن عبادت است؛ یعنی: حتی نفس کشیدن و خوابیدن هم انسان را به یاد خدای متعال می اندازد و باعث تقرب به او می شود. حالا …
ادامه مطلب