نکته معرفتی و تربیتی مهم

  و نکته معرفتی و تربیتی مهم دیگرکه سابقا هم عرض کرده ام اینکه:  اگر درکسی،  حال و یا معنایی تحقق پیدا کند و تبدیل به مقامی شود، شخص ، واجدیت آن را در خود فهم  کند ؛ و به زبان عامیانه ، تحقق ان معنا و مقام در خود  احساس  کند . بله درست و حق است که : قطره اشکی برای امام حسین علیه السلام همه گناهان را …
ادامه مطلب

نکته معرفتی-تربیتی مهم

  نکته معرفتی-تربیتی مهم این که: هر مرتبه و مقامی را که در سیر تربیتی دین الهی واجد می شوید، حضور معنا و حقیقت آن را در خود وجدان کرده و می یابید:  اگر به خلعت بندگی حق تعالی آراسته شده باشید؛  اگر به خادمی درگاه مطهر اهل بیت علیهم السلام نایل شده باشید؛  اگر توبه تان قبول شده، و از گناهان پاک شده باشید؛  اگر خود و عملکردتان مورد …
ادامه مطلب