نماز حضرت زهرا سلام الله علیها و اذکار آن

دو رکعت نماز نیابتا از طرف صدیقه طاهره علیها السلام، هدیه به ساحت مقدسه امام زمان علیه السلام، در هر رکعت ابتدا ۱۹ مرتبه "بسم الله الرحمن الرحیم"، و سپس ۱ مرتبه "سوره حمد"، و ۳ مرتبه "سوره توحید" خوانده شود. بعد از نماز، تسبیحات معمول حضرت زهرا سلام الله علیها (۳۴، ۳۳، ۳۳) و تسبیح "سبحان ذی العز الشامخ" بعد ۱ مرتبه "لااله الاالله" و سپس ۱۰۰ مرتبه صلوات …
ادامه مطلب

کیفیت نماز حضرت زهرا سلام الله علیها

کیفیت نماز حضرت زهرا سلام الله علیها دو رکعت نماز به نیابت از طرف صدّيقه طاهره عليها السّلام، هديه به ساحت مقدّس امام زمان عليه السّلام: در هر رکعت ابتدا 19 مرتبه بسم الله الرّحمن الرّحیم و سپس سوره حمد و سه مرتبه سوره توحید خوانده شود. بعد از نماز تسبیحات معمول (3۴، 33، 33) و یک مرتبه تسبیح خانم سلام الله علیها: (عکس بالا)   بعد از تسبیح فوق؛ …
ادامه مطلب