عيدانه اى از معرفت سيره علوى

  خداى تعالى ، آن را فرونشاننده تشنگى عالمان گردانید و بهار دلهاى جویندگان فهم حقایق و مقصد و مقصود صالحان و دارویى که پس از آن دردى نیاید و نورى که با آن ظلمت نبود و ریسمانى که دستگیره هاى آن محکم است و پناهگاهى بلند و استوار و پیروزى براى هر که بدان تولّا جوید و امن و سلامت ، براى هر که بدان داخل شود و هدایت …
ادامه مطلب

عيدانه اى از معرفت سيره علوى

  عيدانه اى از معرفت سيره علوى؛ پرده اى از حكمت خطب امير عليه السّلام خصوصاً در اوصاف قرآن مجيد:   در زمانى كه حكومت با غاصبين جهّال بوده وبه بهانه "حَسبُنَا كِتابَ الله" مردم را از مراجعه به امير عليه السّلام باز داشته بودند، ايشان خطبه ها خوانده واز علم خود با ادبيّاتى بى نظير، در اصلى ترين مفاهيم ومعانى الهى سخن رانده، ودر اوصاف قرآن مجيد خطبه خوانده …
ادامه مطلب