باب الحوائج بودن قمر بنی هاشم علیه السلام  

اگر کسی به اسم اعظم رسید، آن اسم جامع همه ی اسماء است و از انسان هر نوع فعلی صادر می شود؛ لذا به عنوان سرّی گفته باشم: معنی این که وجود مقدس حضرت قمر بنی هاشم صلوات الله علیه باب الحوائج هستند؛ این است که ایشان به هر کسی هر چه بخواهند می توانند عطا کنند؛ در ساحت مبارک ایشان این قابلیت هست که هر کس هر چه نیاز …
ادامه مطلب