به مناسبت روز عرفه وعيد قربان

به مناسبت روز عرفه وعيد قربان ( ۱ )   نسُک: پرستش، قربانی مناسک: جمع مَنسک، پرستیدن، قربانگاه امام صادق علیه السلام فرمودند: روز نهم ذی حجه، حضرت جبرائیل علیه السلام به حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمودند: "یا ابراهیم، اِعتَرِف بِذنبِکَ و اَعرف مناسِکَک": "در این بیابان و امروز به گناهانت اعتراف کرده و عباداتت را که باید به جای آوری، بشناس و قربانگاهت را شناسایی کن" (علل الشرایع …
ادامه مطلب

به مناسبت روز عرفه وعيد قربان( ٢ )

  کسانی که قربانی کنند، می توانند از لباس احرام خارج شوند و کسانی که قربانی شوند می توانند از لباس تن خارج شوند، قربانی شدن در عالم طبیعي، کشته شدن در تن و طبیعت است و قربانی شدن در عالم انسانی، کشتن امیال و اهواء است؛  لذا: یک معناي "موتوا قبل اَن تموتوا" که انسان را قادر به خروج از بدن و دیدن حقایق می کند در اثر ترک …
ادامه مطلب

به مناسبت روز عرفه وعيد قربان( ٣ )

  همان طور كه حضور در كنار بيت الله خصوصا در"ايام معلومات"، شخص را حاجى مى كند، حضور دركنار ولي الله نيز شخص را ولايى مى كند؛ دركنار وجود مبارك هر كدام از معصومين، شخص رنگ و بوى او را بخود مى گيرد؛ لذا: بهترين ايام براى حسينى شدن، روز عرفه، وايام محرم و روز عاشوراست؛ والحمد لله رب العالمين.  
ادامه مطلب

به مناسبت روز عرفه وعيد قربان ( ۱ )

  نسُک: پرستش، قربانی مناسک: جمع مَنسک، پرستیدن، قربانگاه امام صادق علیه السلام فرمودند: روز نهم ذی حجه، حضرت جبرائیل علیه السلام به حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمودند:  "یا ابراهیم، اِعتَرِف بِذنبِکَ و اَعرف مناسِکَک":  "در این بیابان و امروز به گناهانت اعتراف کرده و عباداتت را که باید به جای آوری، بشناس و قربانگاهت را شناسایی کن" (علل الشرایع ۲: ۴۳۶)  و چنین است که آن صحرا، صحرای …
ادامه مطلب

بمناسبت روز عرفه وعيد قربان ٣

  بمناسبت روز عرفه وعيد قربان ٣ همان طور كه حضور در كنار بيت الله خصوصا در"ايام معلومات"، شخص را حاجى مى كند، حضور دركنار ولي الله نيز شخص را ولايى مى كند؛ دركنار وجود مبارك هر كدام از معصومين، شخص رنگ و بوى او را بخود مى گيرد؛لذا: بهترين ايام براى حسينى شدن، روز عرفه، وايام محرم و روز عاشوراست؛ والحمد لله رب العالمين.
ادامه مطلب

بمناسبت روز عرفه وعيد قربان ٢

  بمناسبت روز عرفه وعيد قربان ٢ کسانی که قربانی کنند، می توانند از لباس احرام خارج شوند و کسانی که قربانی شوند می توانند از لباس تن خارج شوند، قربانی شدن در عالم طبیعي، کشته شدن در تن و طبیعت است و قربانی شدن در عالم انسانی، کشتن امیال و اهواء است؛  لذا: یک معناي "موتوا قبل اَن تموتوا" که انسان را قادر به خروج از بدن و دیدن …
ادامه مطلب

به مناسبت روز عرفه وعيد قربان ۱

به مناسبت روز عرفه وعيد قربان ۱ نسُک: پرستش، قربانی مناسک: جمع مَنسک، پرستیدن، قربانگاه امام صادق علیه السلام فرمودند: روز نهم ذی حجه، حضرت جبرائیل علیه السلام به حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمودند:  "یا ابراهیم، اِعتَرِف بِذنبِکَ و اَعرف مناسِکَک":  "در این بیابان و امروز به گناهانت اعتراف کرده و عباداتت را که باید به جای آوری، بشناس و قربانگاهت را شناسایی کن" (علل الشرایع ۲: ۴۳۶)  و …
ادامه مطلب