علّت سرگردانى و بى سر و سامانى ما

  علّت سرگردانى و بى سر و سامانى ما عملكرد ما در رابطه با وجود مبارك اهل بيت عليهم السّلام -عموماً- وامام زمان عليه السّلام -خصوصاً- از قرار ذيل است: ١.حقانيّت آنان را عليهم السّلام قبول داريم. و از آنان با احترام ياد مى كنيم. ٢.مناسبت هاى مربوط به آنان را عليهم السّلام پاس مى داريم. ٣.در مشكلات به آنان عليهم السّلام نذر كرده، و متوسل مى شويم. ٤.به احكام …
ادامه مطلب

علّت سرگردانى و بى سر و سامانى ما

  علّت سرگردانى و بى سر و سامانى ما عملكرد ما در رابطه با وجود مبارك اهل بيت عليهم السّلام -عموماً- وامام زمان عليه السّلام -خصوصاً- از قرار ذيل است: ١.حقانيّت آنان را عليهم السّلام قبول داريم. و از آنان با احترام ياد مى كنيم. ٢.مناسبت هاى مربوط به آنان را عليهم السّلام پاس مى داريم. ٣.در مشكلات به آنان عليهم السّلام نذر كرده، و متوسل مى شويم. ٤.به احكام …
ادامه مطلب

تازه ترین مطالب

پربازدیدهای این هفته