به مناسبت پایان ماه ذیقعده

  روز شهادت حضرت جواد الائمه علیه و علیهم السلام «خوش است یاد اگر یاد یار من باشد» (به اقتفای حافظ که گفت «خوش است خلوت اگر یار، یار من باشد»)  در سوره شریفه فرقان، آیه70: از کسانی یاد می شود که خدای متعال سئیات آنان را تبدیل به حسنات می فرماید: «من تاب و آمن و عمل صالحاً فأولئک یبدل الله سئیاتهم حسنات و کان الله غفوراً رحیم» این …
ادامه مطلب

قطعه شعری از مهدی اخوان ثالث

  ای علی موسی الرضا، ای پاک مرد یثربی، در طوس خوابیده من تو را بیدار می دانم. زنده تر، روشن تر از خورشید عالمتاب از فروغ و فرّ شور و زندگی سرشار می دانم. گر چه پندارند دیری هست، همچون قطره ها در خاک رفته ای در ژرفنای خواب لیکن ای پاکیزه باران بهشت، ای روح عرش، ای روشنای آب من تو را بیدار  ابری، پاک و رحمت بار …
ادامه مطلب