نکاتی از سوره قدر

  نکات بیشتری از سوره قدر؛ علاوه بر آنچه گفته شد ، به عنوان عیدانه این ایام:     مرجع ضمیر "هو" - او - هنگامی که به عنوان اسم الله به کار رفته، نهایت دورِ مورد اشاره ی آن، یک نقطه است. این نقطه همان نقطه ی باء بسم الله است که وجود مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمودند: "أنا نقطة الباء"؛ نقطه ی باء بسم الله من هستم. …
ادامه مطلب