سفر در صفر 14

  به امام حسین علیه السّلام عرض می شود: السّلام علی ولیّ الله و حبیبه (زیارت اربعین)؛ یعنی: آقا ! خدا ولیّ شماست و شما هم ولیّ خدایی، خدای متعال دوست ترین دوست شماست و شما دوست ترین دوست  خدایی؛ و چنین است که : قربانی دانستن ایشان برای غیر خدا و خودش عین جفای بر ایشان است؛ شهید دانستن ایشان برای غیر خدا و خود ایشان هرچه بوده باشد …
ادامه مطلب