مژده  ی ظهور امام زمان علیه السّلام

  گل قالیِ پهن شدن زمین از زیر کعبه (دحوالارض)، مژده  ی ظهور امام زمان علیه السّلام در آن روز است. شاید تعلیل و تحلیل این واقعه این چنین باشد که:  حقیقت هر خیری از جمله حقیقت کعبه در هر زمانی، حقیقت امام آن زمان است؛  لذا:گسترش زمین از زیر کعبه در واقع، گسترش حضور و در نهایت ظهور حقیقت کعبه در عالم طبیعت و زمین است؛ به همین دلیل …
ادامه مطلب

در روزی که دحوالارض است

  در روزی که دحوالارض است؛ اگر انسان غسل کرده باشد، طاهر بوده باشد، روزه گرفته باشد بعد حواسش جمع بوده باشد ، بعد خودش را با کعبه یکی کند، خودش را در کعبه لحاظ کند، خود را در کعبه محو کند و توجه کند که آن حقیقتی که در کعبه است از زیرش گسترش پیدا می کند و با گسترش آن، خود آدم هم گسترده می شود.  راه دیگرش …
ادامه مطلب

شب دحوالارض

  شب دحوالارض هم برای خودش موضوعیت دارد، اگر نتوانستید شب بیدار بمانید و کاری انجام بدهید همین مقدار که آدم با وضو بخوابد، با حضور قلب بخوابد، وقتی بلند می شود نماز صبح اش را اول وقت بخواند، بین الطلوعین نخوابد، شکمش را پر نکند که درواقع پر بودن شکم خود از آفت های حضور قلب و نورانی بودن عقل و فهم و درک است؛ می تواند بهره مند …
ادامه مطلب

«دحو الارض»

  بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین  «دحو الارض»؛ گسترده شدن زمین از زیر کعبه مکرمه است؛ در ۲۵ ذیقعده؛  فرموده اند: «نحن بیت الله»؛ «نحن کعبه الله»؛ و «نحن قبله الله»؛ پس: در پهن شدن زمین از زیر کعبه، آن حقیقت الهیه نیز حضور داشته و در آن و با آن گسترده می شود؛ در حقیقت، حقیقت وجود و موجودیت زمین؛ یعنی: …
ادامه مطلب

«دحو الارض»

بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین  «دحو الارض»؛ گسترده شدن زمین از زیر کعبه مکرمه است؛ در ۲۵ ذیقعده؛  فرموده اند: «نحن بیت الله»؛ «نحن کعبه الله»؛ و «نحن قبله الله»؛ پس: در پهن شدن زمین از زیر کعبه، آن حقیقت الهیه نیز حضور داشته و در آن و با آن گسترده می شود؛ در حقیقت، حقیقت وجود و موجودیت زمین؛ یعنی: عالم ماده، …
ادامه مطلب

به مناسبت شب و روز دحوالارض

  بسم الله الرحمن الرحیم  به مناسبت شب و روز دحوالارض که 25ذی قعده است،چند نکته ی مهم ولطیف معرفتى خدمتتان عرض می کنم و آن  اینکه به پهن شدن گل قالى زمین از زیر کعبه  دحوالارض گفته شده ؛یعنی پهن شدن زمین از زیر کعبه .گل قالی این پهن شدن زمین از زیر کعبه به گمان من مژده ی ظهور امام زمان علیه السلام در یک همچین روزی است. …
ادامه مطلب

روز دحوالارض

  در روزی که دحوالارض است؛ اگر انسان غسل کرده باشد، طاهر بوده باشد، روزه گرفته باشد بعد حواسش جمع بوده باشد ، بعد خودش را با کعبه یکی کند، خودش را در کعبه لحاظ کند، خود را در کعبه محو کند و توجه کند که آن حقیقتی که در کعبه است از زیرش گسترش پیدا می کند و با گسترش آن، خود آدم هم گسترده می شود. راه دیگرش …
ادامه مطلب

شب دحوالارض

  شب دحوالارض هم برای خودش موضوعیت دارد، اگر نتوانستید شب بیدار بمانید و کاری انجام بدهید همین مقدار که آدم با وضو بخوابد، با حضور قلب بخوابد، وقتی بلند می شود نماز صبح اش را اول وقت بخواند، بین الطلوعین نخوابد، شکمش را پر نکند که درواقع پر بودن شکم خود از آفت های حضور قلب و نورانی بودن عقل و فهم و درک است؛ می تواند بهره مند …
ادامه مطلب